اسفند ۱۳, ۱۴۰۰

گروه تنبور نوازان لاوچ

گروه تنبور لاوچ به سرپرستی استاد علی اکبر مرادی در اوایل دهه ۷۰ شکل گرفت و تا اوایل دهه ۸۰ به فعالیت خود ادامه داد و […]
اسفند ۱۱, ۱۴۰۰

مقام های باستانی تنبور – رضا علی آبادی