اسفند ۴, ۱۴۰۰

مقام سحری استاد سید خلیل عالی نژاد

اسفند ۴, ۱۴۰۰

کنسرت افسانه تنبور و افسانه شو – گروه شمس

اسفند ۴, ۱۴۰۰

کنسرت زمزمه قلندری

زمزمه قلندری – گروه باباطاهر – اعضای گروه: عود: تورج علیون دف: فرساد ملک نیا تنبور (به ترتیب از راست به چپ): کامبیز معافی، بهرام خانی، […]