دوره آموزش تنبور استاد فرامرز امیریان

دوره آموزش تنبور استاد فرامرز امیریان
دسته بندی: ویدیویی
لیست علاقه مندی ها Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media
اطلاعات دوره
Curriculum
درباره دوره
درباره مدرسان
Course Curriculum
مقدمات
 • درس مقدمه
 • درس ۱
 • درس ۲
 • درس ۳
 • درس ۴
 • درس ۵
 • درس ۶
 • درس ۷
 • درس ۸
 • درس ۹
 • درس ۱۰
 • درس ۱۱
 • درس ۱۲
 • درس ۱۳
 • درس ۱۴
 • درس ۱۵
 • درس ۱۶
 • درس ۱۷
 • درس ۱۸
 • درس ۱۹