اسفند ۸, ۱۴۰۰

فیلم مستند آواز خدا

«آواز خدا» روایتی است درباره کهن‌سال‌ترین کسی که در ایران روی صحنه رفته است. روایتی مستند از زندگی سیدقدمیار حسینی، تنبورنواز ۱۲۰ ساله کرمانشاهی است