اسفند ۴, ۱۴۰۰

زار و پریشان – گروه مستور

سرپرست: استاد مظفر منصوریان زمان: هشتم مهرماه ۹۵ مکان: تکیه حضرت شاه حیاس ،روستای جیحون شهرستان تصویر بردار : حبیب صلواتی