اسفند ۸, ۱۴۰۰

سید خلیل عالی‌نژاد

سید خلیل عالی‌نژاد در سال ۱۳۳۶ و در کرمانشاه در استان کرمانشاه متولد شد عالی‌نژاد پس از چندین سال ماندگاری در تهران در سال ۱۳۷۹ برای شش ماه به سوئد رفت و برای یک سال نیز اقامتش را تمدید کرد؛ و عاقبت در ۲۷ آبان ۱۳۸۰ در محل کلاس تدریس موسیقی در موسسه آموزشی ABF شهر گوتنبرگ سوئد، به دست افراد ناشناس به قتل رسید و کلاس و جسم بی جانش به آتش کشیده شد.
اسفند ۴, ۱۴۰۰

مقام سحری استاد سید خلیل عالی نژاد

آذر ۱۰, ۱۳۹۹

تنبور از دیرباز تا کنون – سید خلیل عالی نژاد

کتاب حاضر که نگاهی گذرا به حضور وسابقه تنبور از دیر باز تاکنون دارد به عنوان رساله پایانی سید خلیل عالی نژاد برای دریافت درجه کارشناسی موسیقی دانشگاه هنر ارائه گردیده شد.