خرداد ۶, ۱۳۹۳

راز رود ، روایتی دیگر از موســیقی کهن ایران

قدیمی ترین ســاز زهی مضرابــی ایران و مشــرق زمین تنبــور اســت. کاوش های باستان شناســانه قدمت این ساز را تا پنجهزار سال بیان داشته است. تنبور […]
اردیبهشت ۲۱, ۱۳۸۹

آلبوم «از زبور تنهایی» منتشر شد

آلبوم «از زبور تنهایی» به آهنگسازی سیدعلی جابری و تنظیم و تدوین مقداد شاه حسینی توسط نشر هرمس منتشر شد.به گزارش موسیقی ایرانیان، این آلبوم  شامل […]